Tento web používá soubory cookie ke správnému fungování webu a nepoužíváme je k marketingovým účelům.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace
V pořádku

Zásady používání souborů cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány na pevný disk počítače Uživatele. Naše webové stránky používají cookies, některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek, jiné nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Používáním našich stránek Uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies na svém počítači / zařízení.

VYMEZENÍ POJMŮ

Provozovatel / Společnost
Holata s.r.o.
IČ: 25943642
DIČ: CZ25943642
Společnost Holata s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16599.
Uživatel
Návštěvník webových stránek Společnosti (*.apartmentsholata.cz)
Webová stránka
Jakákoliv webová prezentace společnosti Holata s.r.o. apartmentsholata.cz (*.apartmentsholata.cz).

ÚVOD

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Společnosti.

1. PROTOKOLOVÉ SOUBORY

V rámci přístupu na webové stránky může (ale nemusí) Provozovatel zpracovávat protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Provozovatel sám, anebo tímto pověří třetí osobu.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává Provozovatel následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
A.   webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil
B.   IP-adresa
C.   datum přístupu a doba přístupu
D.   dotaz klienta
E.   kód odpovědi http
F.   údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

2.1

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude Provozovatel za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává Provozovatel za uvedenými účely i tyto údaje.

2.2

Osobní údaje Uživatele Provozovatel začne zpracovávat až poté, co Uživatel zaškrtne zaškrtávací pole pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno, Uživatelem do formuláře zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány do 7 dnů a během této doby nebudou tyto osobní údaje nijak zpracovávány.

2.3

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Provozovatel sám anebo tímto pověří třetí osobu (například Zpracovatele pro emailing apod.).

2.4

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla Provozovatele (viz výše), v každém emailu newsletteru nebo pomocí mechanismu pro odhlášení na webové stránce. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení Provozovatelem možné.

3. Použití souborů cookie a analýza webové stránky

3.1

Za účelem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Provozovatel na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

3.2

B. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které Provozovatel shromažďuje na svých webových stránkách:
A.   spacirstudiocookieallowclick – slouží pro zobrazení oznamovací listy cookies na dobu 2 let.
B.   Google Analytics cookies – malé množství souborů určené pro potřeby webové statistiky (anonymizované).
C.   Cookies webové aplikace – tyto cookies slouží pro ověřování dotazů na webové stránce Provozovatele.
D.   Webová stránka Provozovatele využívá Sessions ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory se nijak neukládají a po ukončení okna prohlížeče se tyto dočasné soubory vymažou. Slouží pro potřeby fungování webových stránek Provozovatele a tyto jednotlivé stránky si pomocí těchto souborů předávají informace a komunikují.

3.3

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

3.4

V případě, že Provozovatel bude využívat cookies na svých stránkách k marketingovým a jiným účelům než pro potřeby fungování webových stránek Provozovatele, má uživatel právo ještě před jeho používáním a zpracováním udělit souhlas na informační liště informující zásady používání souborů cookies ve zkrácené verzi se seznamem účelů zpracování těchto souborů a případné zaškrtávací pole pro marketingové a jiné účely. Dokud Uživatel neudělí souhlas se zpracováním takovýchto souborů, nebude Provozovatel tyto soubory využívat ani jinak zpracovávat, to však nemá vliv na zpracování a využívání souborů, které jsou potřebné pro správné nebo potřebné fungování webové stránky.

4. Google Analytics

4.1

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá Provozovatel službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

4.2

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Provozovatele nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). Proto není potřeba pro toto zpracování souhlas uživatele.

4.3

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty (samotné prohlášení společností Google).

DATUM A PLATNOST

Tyto zásady používání souborů cookies jsou platné a byly vytvořeny dne 24.05.2018
Holata s.r.o.

ZAVOLAT RECEPCI